top of page
Sous l'Arc de Triomphe

Πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό με τη Alliance Française de Limassol 

βρείτε υποστήριξη που ταιριάζει με τις φιλοδοξίες σας.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με τις σπουδές στη Γαλλία; επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά.

Μαρτυρίες: 

Το Aix-en-Provence είναι μια πολύ ευχάριστη πόλη για φοιτητές, έχω γνωρίσει πολλούς μαθητές από όλο τον κόσμο! Η γαλλική κουλτούρα είναι πολύ πλούσια, υπάρχουν νέα πράγματα να κάνετε και να επισκεφτείτε κάθε μέρα. Το να είσαι φοιτητής στη Γαλλία είναι μια μεγάλη και ικανοποιητική εμπειρία σε ένα διεθνές βιογραφικό.

Heloise

Το γαλλικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πλούσιο και ποικίλο , από πανεπιστήμια μέχρι grandes écoles, σχολές τέχνης ή αρχιτεκτονικής, από το επίπεδο άδειας έως το διδακτορικό, επιτρέπει σε κάθε φοιτητή να επιλέξει την καταλληλότερη εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο έργο του.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Bienvenue en France», τα ιδρύματα έχουν επεκτείνει την προσφορά εκπαίδευσης στα αγγλικά τα τελευταία χρόνια. Η προσφορά εκπαίδευσης στα γαλλικά για μη γαλλόφωνους φοιτητές ενισχύεται και τα σύντομα προγράμματα στα γαλλικά συμπληρώνουν αυτές τις δυνατότητες με μια ακαδημαϊκή προσφορά πολιτιστικής και γλωσσικής διαμονής.

Το κόστος 

Τα δίδακτρα είναι πολύ χαμηλά στη Γαλλία (περίπου 200 ευρώ / έτος). Τα πανεπιστήμια είναι δημόσια και ανοιχτά σε όλους.

Η αποφοίτηση

Τα γαλλικά διπλώματα αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο.

Σε όλους τους τομείς το επίπεδο στα πανεπιστήμια είναι υψηλό και τα μαθήματα ποιοτικά.  

Πολύ σημαντική θέση έχει και η επιστημονική έρευνα.

Γλώσσα

Τα γαλλικά είναι η τέταρτη γλώσσα στον κόσμο.  

Ομιλείται από πάνω από 300 εκατομμύρια ανθρώπους.

Είναι επίσης μία από τις τρεις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.

Η ενσωμάτωση

Η Γαλλία είναι η τρίτη χώρα υποδοχής αλλοδαπών φοιτητών στον κόσμο.  

1 στους 10 μαθητές είναι αλλοδαπός.

Η φοιτητική ζωή είναι ζωντανή και είναι πολύ εύκολο να ενσωματωθεί.  

LES DIX RAISONS D'ETUDIER EN FRANCE :

DES FORMATIONS
FINANCÉES ET
GARANTIES PAR L’ÉTAT

La France finance une part très importante du coût réel des études de chaque étudiant (14 000 € par étudiant par an).

RAISON 1 :

UNE RECHERCHE

DE HAUT NIVEAU

La France occupe la 6e place au monde en termes de dépense intérieure de Recherche et Développement. 16 des 55 médailles Fields ont été attribuées à des Français. 41,1 % des doctorants inscrits en France sont des étudiants internationaux.

RAISON  3 :

UNE DESTINATION ATTRACTIVE
POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

La France est le 4e pays d’accueil au monde des étudiants internationaux, après les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie (Unesco, 2014).

RAISON 5 :

UN CADRE DE VIE AGRÉABLE ET
ÉPANOUISSANT AU CŒUR DE L’EUROPE

Intégrée au cœur de l’Europe, la France est la 1re destination touristique mondiale en nombre de visiteurs étrangers (OMT, 2014). Paris arrive en 2e position du classement des meilleures villes où il fait bon étudier (QS Best Student Cities, 2017).

RAISON 7 :

LE FRANÇAIS, UNE LANGUE INTERNATIONALE

5e langue la plus parlée avec 274 millions de locuteurs. Le français est, après l’anglais, la langue la plus apprise au monde. Le français est la 3e langue des affaires et la 2e langue d’information internationale (OIF, 2014).

RAISON 9 :

UN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
D’EXCELLENCE ADAPTÉ À TOUS
LES BESOINS

Le système d’enseignement supérieur français s’appuie sur un réseau de 3 500 établissements publics et privés.

RAISON 2 :

UNE PUISSANCE ÉCONOMIQUE DE RANG MONDIAL

La France est la 6e puissance économique mondiale, la 2e puissance européenne en termes de PIB et le 2e marché d’Europe (FMI 2014, Eurostat 2014).

RAISON 4 :

UN ENVIRONNEMENTFAVORABLE ÀL’INNOVATION ET AUXJEUNES ENTREPRENEURS

La France est le 1er pays d’Europe représenté dans le
top 100 des entreprises les plus innovantes (Thomson
Reuters, 2016).

 

Elle occupe le 6e rang mondial pour le dépôt de brevets internationaux (OMPI, 2013).

RAISON 6 :

UN ART DE VIVRE
« À LA FRANÇAISE »

Plus de 40 000 monuments et sites protégés,
41 sites culturels classés au Patrimoine mondial
de l’Unesco, 8 000 musées, 2 000 cinémas et près
de 500 festivals.

RAISON 8 :

UNE INDUSTRIE DE POINTE, DES ENTREPRISES LEADER À L’INTERNATIONAL

La France compte 31 entreprises parmi les 500
premières au monde
(Fortune Global 500, 2014).

RAISON 10 :

Θέλετε να βελτιώσετε το επίπεδο των Γαλλικών σας πριν φύγετε; 

  • L'Alliance française vous propose aussi des séjours linguistiques de qualité, organisés par Qualité FLE. 

 

  • L'alliance vous aide à concrétiser votre projet en vous préparant aux examens officiels de langue française tels que le DELF, le DALF, TCF, TEC....

 

  • Ces tests ne sont pas seulement pour votre propre bénéfice, ils sont un véritable atout pour votre CV car ils sont internationalement reconnus, tant pour les candidatures professionnelles que pour les études universitaires.

 

  • Les diplômes DELF B2 sont également acceptés si vous souhaitez obtenir la nationalité française.

 

  • Les titulaires du diplôme DALF C1 et parfois DELF B2 peuvent être dispensés de passer un test d'entrée avant de s'inscrire dans une université française.

 

  • Pour les étudiants étrangers, le DALF C1 est généralement la passerelle obligatoire vers les écoles ou universités les plus prestigieuses.

 

  • Si vous souhaitez émigrer au Québec ou au Canada, les eTEFaQ/eTEF Canada sont également fortement recommandés.

Avant de partir, renseignez vous sur les aides adaptées à votre projet :
institut france.jpg

Το πρόγραμμα ERASMUS +

Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές, εκπαιδευόμενους και γενικά σε νέους κάτω των 30 ετών με ή χωρίς δίπλωμα να παραμείνουν στο εξωτερικό για να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους.

378747-la-bibliotheque-de-la-sorbonne-dans-le-5e-arrondissement-2.jpg

Γαλλικές κρατικές υποτροφίες 

12.000 υποτροφίες σπουδών ή πρακτικής άσκησης της γαλλικής κυβέρνησης χορηγούνται από τις πρεσβείες. Ανοίγουν το δικαίωμα απαλλαγής από τα δίδακτρα στη Γαλλία. Οι διαδικασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους τους στο Campus France.

Les liens utiles pour affiner son projet universitaire à l'étranger :

 

Informations sur les programmes européens : 

 https://info.erasmusplus.fr/18-candidater.html

 

Informations sur les bourses chypriotes concernant les études universitaires:

https://www.ifchypre.org/fr/etudes-en-france

 

Information sur les bourses scolaires de l'Etat français : 

https://www.campusfrance.org/fr/bourses-etudiants-etrangers

 

Informations sur les aides financières de l'état Français relative à la location des appartements:

www.caf.fr

Contacter l'Alliance Française de Limassol pour plus d'infos ou de conseils sur votre projet d'études en France : 

Vous pouvez aussi contacter notre référente CampusFrance à Chypre :

Mme Nada Papaeftychiou

Tel: 22 459 335

nada.papaeftychiou@ifchypre.org

bottom of page